วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จำหน่ายตู้พระไตรปิฎกไม้สัก-ทรงป้าน(ใหม่ล่าสุด)-สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้-ทรงป้าน(แบบใหม่สุด) โดยศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือ
พระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก จำนวน 45 เล่ม ทั้งภาษาไทย
และพระไตรปิฎกภาษาบาลี รวมทั้งสามารถ บรรจุหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ ส.ธรรมภักดี ได้อีกด้วย

บริการจัดส่งทั่วประเทศ โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์
WWW.TRILAKBOOKS.COM  หมายเลขที่ติดต่อโดยตรง

02-482-7358, 087-696-7771, 086-461-8505, 085-819-4018

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแผ่นแท้ทรงป้านโดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ โทร.086-461-8505, 02-482-7358

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแผ่นแท้ทรงป้านโดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ โทร.086-461-8505, 02-482-7358

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแผ่นแท้ทรงป้านโดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ โทร.086-461-8505, 02-482-7358

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแผ่นแท้ทรงป้านโดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ โทร.086-461-8505, 02-482-7358

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแผ่นแท้ทรงป้านโดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ โทร.086-461-8505, 02-482-7358
จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com
หากดาวน์โหลดแผนที่มายังศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ไม่สำเร็จ สามารถ ส่ง e-mail ขอแผนที่มาได้ที่ trilak_books@yahoo.com

แนะนำ **การเดินทางมายังศูนย์ไตรลักษณ์** เพิ่มเติม จาก ถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้า มุ่งหน้ามายัง พุทธมณฑลสาย 4 (คลิ๊ก)

ไม่สะดวกสั่งหนังสือธรรมะผ่านระบบตระกร้าสินค้าสามารถโทรสั่งโดยตรงได้ที่เบอร์02-482-7358,086-461-8505-085-819-4018

** บริการจัดส่งนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ **
บริการพร้อมส่ง ถึงวัด บ้าน หรือที่หมาย..ตามความต้องการ
สะดวกและรวดเร็วด้วย กลุ่มบริษัทขนส่ง ชั้นแนวหน้าของประเทศ
087-696-7771, 085-819-4018, 086-461-8505, 02-482-7358
....................................................................................................
โดยบริการจัดส่งหนังสือธรรมะ แบบไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้ลูกสามารถเลือกซื้อหนังสือธรรมะได้อย่างสะดวกสบาย กรณีการซื้อหนังสือธรรมะในปริมาณ 100 เล่มขึ้นไป
ทางศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ใช้เกณฑ์อัตราส่วนลด% หนังสืออยู่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
สามารถโทรสอบถามรายชื่อหนังสือ และ เช็คจำนวนหนังสือที่ต้องการได้ที่ 086-461-8505, 087-696-7771, 085-819-4018, 081-424-0781, 02-482-7358
พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ไทย) จำนวน 45เล่ม ราคา 15,000 บาท
พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (ไทยพร้อมอรรถกถา) จำนวน 91เล่ม ราคา 25,000 บาท พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (ไทย) จำนวน 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท
พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (บาลี) จำนวน 45เล่ม ราคา 9,500 บาท พระไตรปิฎก ส.ธรรมภักดี (ไทยพร้อมอรรถกถา) จำนวน 100 เล่ม ราคา 22,000 บาท พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (บาลี) จำนวน 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท
ป้ายทองเหลือง บรรจุรายชื่อ ผู้ร่วมสร้างตู้พระไตรปิฎก ป้ายอลูมิเนียม บรรจุรายชื่อ ผู้ร่วมสร้างตู้พระไตรปิฎก
ราคาตู้พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ไทย) 45เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8,500.-บาท ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท
ราคาตู้พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (ไทยพร้อมอรรถกถา) 91เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 12,500.-บาท ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 12,500.-บาท
ราคาตู้พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (ไทย) 45 เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8500.-บาท ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท
ราคาตู้พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (บาลี) 45เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8500.-บาท ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท
ราคาตู้พระไตรปิฎก ส.ธรรมภักดี (ไทยพร้อมอรรถกถา) 100 เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8500.-บาท ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท
ราคาตู้พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (บาลี) 45 เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8500.-บาท ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท