วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หนังสือ สมุดภาพ ปฐมสมโพธิกถา วรรณคดีพระพุทธศานาพากไทย คัมภีร์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เล่มนี้ เป็นหนังสือ ปกแข็ง เย็บกี่ ปั๊มทอง อย่างดี

หนังสือ
สมุดภาพ ปฐมสมโพธิกถา
วรรณคดีพระพุทธศานาพากไทย คัมภีร์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เล่มนี้
เป็นหนังสือ ปกแข็ง เย็บกี่ ปั๊มทอง อย่างดี
ขนาด 31.5x23 cm
จำนวนหน้า 588 หน้า วัสดุ กระดาษ อาร์ท อย่างดี ภายในเป็นภาพ 4 สี ตลอดเล่ม
สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่
 www.trilakbooks.com ร้านหนังสือ ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน
ทดลอง อ่านจากเนื้อหาบางหน้าของหนังสือเล่มนี้
http://www.mediafire.com/?faw75lv2tyynflo


ต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ จจากกรมศิลปากร ที่กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดพิมพ์โดยใช้ฉบับสอบทานชำระที่กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ในปี 2505
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=uSTqYdGUBo0&w=425&h=350]ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับหนังสือ เล่มนี้ครับจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com