วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คู่มือดับทุกข์-หลวงพ่อพุทธทาส-ตอนที่7/7-จบตอนจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

คู่มือดับทุกข์-หลวงพ่อพุทธทาส-ตอนที่2/7จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

คู่มือดับทุกข์-หลวงพ่อพุทธทาส-ตอนที่2/7จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

คู่มือดับทุกข์-หลวงพ่อพุทธทาส-ตอนที่1/7จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นิทานธรรมเรื่อง แม่อีหนู ชู2นิ้วจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรมเรื่อง ยอมไม่เป็น เย็นไม่ได้จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรมเรื่อง ยอมไม่เป็น เย็นไม่ได้จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานเรื่อง ผู้ใหญ่มาไปสัมมนาเมืองนรกจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานเรื่อง ผู้ใหญ่มาไปสัมมนาเมืองนรกจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรมเรื่อง - หมาหางด้วน :จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรมเรื่อง - หมาหางด้วน :จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรมเรื่อง - หมาหางด้วน :จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

ความเจ็บไข้คือบทสอบไล่ - โดย - หลวงพ่อพุทธทาสจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

ยาระงับสรรพโรค - โดย - หลวงพ่อพุทธทาสจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

เช่นนั้นเอง - โดย - หลวงพ่อพุทธทาสจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด -2- โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด -2- โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด -2- โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

หัวใจของพุทธวจนะ - โดย - หลวงพ่อพุทธทาสจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

ความดับไม่เหลือ - โดย - หลวงพ่อพุทธทาสจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติ 75 อุบาสก ในสมัยพุทธกาล

จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com

รายละเอียด : หนังสือเรื่อง 75 อุบาสกพุทธสาวก
 

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

บทสวดแผ่เมตตา อัปมัญญาภาวนา-ไทยจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

พาหุง-สุดยอดพระคาถาบทสวดมนต์จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

บทสวดไตรสรณคมน์-อินเดียจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

บทสวดไตรสรณคมน์-อินเดียจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรม เรื่อง นางผู้เกิดในดอกบัวจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรม นายช่างทองผู้มีปัญญาจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรม เรื่อง นกแขกเต้าผู้สันโดษกับพระอินทร์จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรม เรื่อง เจ้าชายชิงบัลลังก์จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทานธรรมะกระต่ายในดวงจันทร์.mp4จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

นิทาน-แม่นกเจ้าปัญญากับช้างเกเร.mp4จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ยาระงับสรรพโรค-ตำรายาแก้โรคทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ

 http://www.trilakbooks.com/product/685015/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8.html

โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
ขนาด 14.5*21 cm
จำนวน 48 หน้า
ราคา เล่มละ 20 บาท
เนื้อในกระดาษ ปอนด์ 80 แกรม อย่างดี
พิมพ์ 1 สี (เขียว) ทั้งเล่ม อ่านแล้วสบายตา

ปกอ่อน
...............................................

โรคทางจิตวิญญาณ สำคัญและเป็นกันมาก

ต่อไปก็จะได้พูดถึงสิ่งที่จะระงับโรคเหล่านี้ใช้คำว่า

สรรพโรค คือโรคทั้งปวง ก็เป็นโรคทางวิญญาณนั่นแหละ แต่ต้องสังเกตดูให้ดีว่าโรคทางวิญญาณนั้นมันไม่มีความหมายอะไรนัก
มันไม่ได้ทำอันตรายนัก มันเป็นแต่ทางกาย แล้วอีกอย่างหนึ่ง
โรคทางกายนี่ไม่ค่อยจะเป็นกันนานๆจะปวดหัวตัวร้อนสักทีหนึ่ง
นานๆจะเจ็บด้วยโรคนั้นโรคนี้สักทีหนึ่ง

แต่ว่าโรคทางจิต ทางวิญญาณนี่ ดูจะเป็นกันตลอดเวลา
จนเรียกว่าแทบจะทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้ เกิดเร็ว
มันดับเร็ว คิดดูให้ดีเถอะ โรคทางจิตน่ะมันเกิดเร็ว ดับเร็ว
วันเดียวเป็นสักร้อยโรคก็ได้ แล้วมันก็ไม่แสดงอะไรให้เอะอะตึงตัง
ไม่ค่อยแสดงในทางกาย แสดงแต่ในทางจิต
คนก็คิดไปเสียอย่างอื่นก็ได้ จึงคล้ายๆกับว่าไม่ได้เป็นโรคอะไร
ที่จริงจะเป็นอยู่แทบตลอดเวลา นั่งอยู่ตรงนี้ดูให้ดีเถอะ
ก็มีโรคทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ รบกวนอยู่ ถ้าไม่สังเกตดูให้ดีก็จะไม่เห็น
เพราะฉะนั้น เราจะต้องจาระไนแจกแจงในเรื่องโรคทางจิตนี่กัน
ให้เห็นได้ว่ามันเป็นอยู่เกือบจะตลอดเวลาเลย
วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง กี่สิบครั้ง หรือร้อยครั้งก็ได้ ถ้ามันเป็นเก่ง
พูดกำปั้นทุบดินก็พูดว่า เกิดกิเลสทีหนึ่ง ก็เป็นโรคทางจิตทีหนึ่ง 
เกิดกิเลสวันละกี่ครั้งมันก็เป็นเท่านั้นครั้ง

..........................................................................................

โรคทางจิตวิญญาณ
เป็นเหตุให้เกิดโรคทางกาย


ถ้างั้นให้ฟังให้ดีว่า โรคทางจิตน่ะมันมีอาการอย่างไร
ถ้ารู้จักอาการของมันแล้วก็จะเข้าใจได้ มันเป็นอยู่แทบจะทุกลม
หายใจเข้าออก เกือบทุกลมหายใจเข้าออก
แล้วเมื่อเป็นโรคทางจิตแล้ว มันจะพาลเป็นโรคทางกายเอาด้วย
เช่นเป็นโรควิตกกังวล นอนไม่หลับ เดี๋ยวมันก็ปวดหัว
เป็นโรคทางกาย มีความรบกวนทางจิตมาก
มันก็เป็นโรคกระเพาะอาหาร เป็นโรคลำไส้
เป็นโรคร้ายต่างๆสารพัดอย่างขึ้นมาเพราะว่า
มันมีโรคทางจิตเป็นต้นเหตุอยู่ภายใน
โรคทางจิตเป็นเหตุให้เกิดโรคทางกาย

ตัวอย่างโรคทางจิตวิญญาณ
จะยกตัวอย่างโรงทางจิตให้เป็นเครื่องสังเกตได้ง่ายๆ ว่า
ความรัก... เป็นโรคทางจิต 
ความโกรธ... เป็นโรคทางจิต
ความเกลียด... เป็นโรคทางจิต 
ความกลัว... เป็นโรคทางจิต 
ความตื่นเต้น... เป็นโรคทางจิต 
ความอิจฉาริษยา... เป็นโรคทางจิต 
ความหวง... เป็นโรคทางจิต
ความยึดมั่นเป็นคู่ๆ... บวกลบ ดีชั่ว บุญบาป ยึดมั่นเป็นคู่ๆ
แล้วก็ดีใจ เสียใจ นี่เรียกว่าความยึดของเป็นคู่ นี่ก็เรียกว่า เป็นโรคทางจิต
ความสงสัย... ไม่แน่ใจไปเสียทุกอย่าง กระทั่งว่าไม่แน่ใจว่าได้สิ่งที่ควรจะได้แล้ว
ทีนี้จะขอถามทุกคนที่นั่งอยู่ตรงที่นี้ว่า... 
ใครไม่มีความสงสัยข้อนี้บ้าง

ใครมีความแน่ใจว่าได้สิ่งที่ควรได้โดยแน่นอนแล้ว
หรือใครยังมีปัญหาว่าเรายังไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้ ถ้ายังมีความสงสัยอยู่
ลังเลอยู่อย่างนี้ ก็นั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้แหละ ฟังบรรยายอยู่นี่แหละ เป็นโรคจิต
เป็นโรคสังสัยอยู่เสมอว่า มันยังไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้
ยังดับทุกข์ไม่ได้ ยังไม่ได้ดับทุกข์ ยังไม่มีพระนิพพานเป็นที่หวังอันแน่นอน
มันวิตกกังวล สงสัย อาลัยอาวรณ์ นี่ก็เป็นโรคจิตทางวิญญาณ
จึงว่าไม่ยกเว้นใครทั้งนั้น ไม่ยกเว้น มันเป็นได้ทุกหนทุกแห่ง
เมื่อไรก็ได้ เท่าไรก็ได้อย่างไรก็ได้ ขอให้ลองคิดดู
โรคทางจิตทางวิญญาณ จึงเป็นโรคที่มหาศาล น่ากลัว
ยิ่งกว่าโรคใดๆเลยเสียอีก ถ้าเราไม่มีโรคทางจิตแล้ว เราก็ไม่มีความทุกข์
คิดดูให้ดีๆ ถ้าเราไม่มีโรคทางจิตแล้ว เราก็ไม่
มีความทุกข์ แล้วเราก็ไม่ต้องมาศึกษาพุทธศาสนาให้ลำบากหรอก
ถ้าเราไม่มีโรคทางวิญญาณ คือ โรคที่เป็นไปทางจิต
เดี๋ยวนี้มันมีโรคเป็นไปทางจิต มีความทุกข์
จึงต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะศึกษา ที่จะต่อสู้ ที่จะรักษาโรคทางจิต

๑. ความรัก
ทีนี้ก็จะขอให้ดูให้ดี อย่างที่ว่ามาแล้วคือ ความรัก
ถ้ารักเรื่องกามารมณ์ก็เป็นเรื่องเสียบแทงอย่างยิ่ง บ้าๆ บอๆ แม้จะรักอย่างพ่อรักลูก
ลูกรักพ่อ นี่มันเป็นความสุขอยู่เมื่อไร มันเป็นความเป็นปัญหายุ่งยากลำบากใจสักเท่าไร
แม้แต่ว่ามันเป็นความรักและเมตตากรุณา
แม้ว่ารักเพื่อนบ้าน รักผู้อื่น รักที่จะช่วยเขาให้พ้นทุก

ข์
มันก็มีปัญหา มันเนื่องมาจากความรัก
แล้วใครบ้างที่มันไม่มีความรักมันก็มีความรักตาม
สัญชาตญาณ มีความรักในสันดานของสิ่งที่มีชีวิต
อย่างแม่ไก่มันก็รักลูกยิ่งกว่าชีวิตของมันเอง ลูกไก่มันก็รักแม่ไก่ เหมือนกัน
นี่ก็เป็นปัญหา


แม้ว่าความรักที่เรียกว่าด้วยเมตตากรุณาที่ยังตํ่าอยู่
ยังเป็นเมตตากรุณาที่มาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนี่ฟังดูให้ดี
เมตตากรุณานั่นมาจากตัวตนก็มี มาจากอวิชชาน้อยๆ 
ก็มีเมตตากรุณาที่มาจากปัญญาอันสูงสุด ไม่เกี่ยวกับตัวตน 
เช่น เมตตากรุณาของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ไม่มีตัวตน
ไม่มีอวิชชา อะไรก็มีเมตตา ก็เรียกว่าเมตตาเหมือนกัน แต่เมตตาอย่างนี้ไม่เป็นปัญหา
ไม่รวมอยู่ในข้อนี้ที่ว่า มีความรักแล้วก็จะเป็นทุกข์
ถ้ามันเป็นเมตตากรุณาที่ยังมีตัวตนมันยังมีอวิชชา
ที่ทำให้เห็นว่าตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตัวตน
แล้วก็รักเพราะเหตุความเห็นแก่ตัวตน อย่างนี้ยังเป็นทุกข์
..............................................................................


พระพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ความว่า ความไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐ เป็นความจริงแท้แน่นอนที่สุด เพราะการเป็นโรค
หมายถึง ภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่ปกติ อันเป็นความเจ็บป่วย
การบาดเจ็บ ในที่นี้หมายรวมถึงทั้ง โรคทางกาย โรคทางจิต และที่สำคัญ คือ
โรงทางวิญญาณ อันเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคทางกาย และเป็นกันมาก
พระธรรมเทศนา "ยาระงับสรรพโรค" ของพระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์
หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เล่มนี้ ได้กล่าวถึงโรค ๓ อย่าง อันได้แก่
โรคทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณ ตลอดจนตัวยาต่างๆ วิธีปรุงยา วิธีใช้ยา
เพื่อดำเนินชีวิตอยู่โดยปราศจากโรค และอยู่อย่างเหนือโลก
...........................................................................
สารบาญ ในเล่มนี้
ยาระงับสรรพโรค
โรคมีสามอย่าง
โรงทางจิตวิญยาณ สำคัญมากและเป็นกันมาก
โรคทางจิวิญญาณ เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคทางกาย
ตัวอย่างโรคทางจิตวิญญาณ
ความรัก
ความโกรธ
ความเกลียด
ความกลัว
ความตื่นเต้น
ความวิตกกังวล และอาลัยอาวรณณ์
ความอิจฉาริษยา
ความหลง
ความหึง
ความติดยึดของคู่
ความสงสัย
เป็นโรคทางวิญญาณเพราะขาดธรรมะ
ยาแก้โรคทางวิญญาณ
เครื่องยาหาได้ที่ในตัวเอง
ไม่รู้ไม่ชี้
ช่างหัวมัน
เช่นนั้นเอง
ไม่มีตัวกู ของกู
ไม่น่าเอาไม่น่าเป็น
ตายก่อนตาย
ดับไม่เหลือ
ตกกระไดพลอยกระโจน
เสกคาถา
สรรพคุณของยาคือเย็น
ทำให้อยู่เหนือโลก
ทบทวนฉลากยาให้จำได้ขึ้นใจ
..........................................................

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์รวมตู้หนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิฯ

ศูนย์รวมตู้หนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิฯ
และตู้พระไตรปิฎก พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ ถึงที่หมาย


ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรงทั้งหลัง ( ด้านข้างปิดไม้สักทึบ) ราคา 11000 บาทเป็นไม้สักแท้ทั้งหลัง สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก มจร 45 เล่ม หรือ หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง (ด้านข้างปิดด้วยไม้สัก) เป็นไม้สักทั้งหลัง
สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ มจร ไทย 45 เล่ม หรือ ฉบับ ภาษาบาลี 45 เล่ม
และ ฉบับ ส.ธรรมภักดี ราคา 11000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
ตู้บรรจุหนังสือพระไตรปิฎกไม้สักด้านบนสลักจั่วลายดอกไม้ ราคา 9500 บาท สำหรับพระไตรปิฎก มหาจุฬาฯ
ตู้บรรจุหนังสือพระไตรปิฎกไม้สักด้านบนสลักจั่วลายดอกไม้
ราคา 9500 บาท สำหรับพระไตรปิฎก มหาจุฬาฯ ภาษาไทย 45 เล่ม
หรือ ฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม หรือ ฉบับ ส.ธรรมภักดี 1000 เล่ม ราคาตู้ 9500 บาท
  
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-ประดับลวดลายทอง-สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม-ราคา12000บาท
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
-ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมู-

สร้างจากไม้สักทั้งหลัง-ประดับลวดลายทอง-
-สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม-
หรือ-หนังสือพระไตรปิฎก100เล่ม ฉบับ ส.ธรรมภักดี-
ราคา12000บาท - (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกแดงลายทอง-แบบกลอนไม้ขัด 45ล.
ราคา9500 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล,ประดับลวดลายทองติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,หรือ100เล่ม(ส.ธรรมภักดี)บริการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ

สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล,
ประดับลวดลายทองติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือ
พระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หรือ 100 ล. (ส.ธรรมภักดี)
ตู้พระไตรปิฎกสีเขียวลวดลายทอง
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองประดับลวดลายทองทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
ตู้พระไตรปิฎกประดับจั่วด้านบนสีฟ้าสำหรับพระไตรปิฎก45เล่ม ราคา 9500 บาท
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกสีฟ้าเข้ม ประดับจั่วลวดลายทอง 45 ล.
ตู้พระไตรปิฎกสีฟ้าเข้ม ลวดลายทอง ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ราคา8500บาท
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกสีฟ้าเข้ม ลวดลายทอง
ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลายทองทรงตรงประดับกระจกสีติดจั่วลายดอกด้านบนสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือฉบับ100เล่มส.ธรรมภักดีบริการจัดส่งตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือทั่วประเทศ
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกแดงลายทองติดจั่วด้านบน 45 ล.
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-ประดับลวดลายทอง-สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม-ราคา12000บาท
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
-ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมู-

สร้างจากไม้สักทั้งหลัง-ประดับลวดลายทอง-
-สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม-
หรือ-หนังสือพระไตรปิฎก100เล่ม ฉบับ ส.ธรรมภักดี-
ราคา12000บาท - (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
ใหม่สุด ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก ทรงสี่เหลียมคางหมู สำหรับพระไตรปิฎก 45 เล่ม ประดับลวดลายทอง
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
-ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมู-

สร้างจากไม้สักทั้งหลัง-ประดับลวดลายทอง--สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม-
หรือ-หนังสือพระไตรปิฎก100เล่ม ฉบับ ส.ธรรมภักดี- ราคา12000บาท - (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก45เล่มลายบัวกลางบึงราคา9500บาท
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกลายบัวกลางบึง สลักลายทั้งหลัง 45ล.
ตู้พระไตรปิฎกแดงลวดลายทองสำหรับพระไตรปิฎก45เล่ม
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกแดงลายทองสำหรับหนังสือพระไตร 45ล.
ลายใหม่-ตู้พระไตรปิฎกแดงลวดลายทองสำหรับพระไตรปิฎก45เล่ม
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกแดงลายทอง-ใหม่-45ล.
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงป้าน-สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม ราคา11000บาท
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกทรงป้าน ไม้สักแท้ทั้งหลัง สำหรับ 45ล.
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ประดับลวดลายทองสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ประดับลายทอง 45ล.
ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มไม้สักแท้
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ทรงตรง 45ล.
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-สีน้ำตาลเข้ม-สำหรับพระไตรปิฎก45เล่ม
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง สีน้ำตาลเข้ม 45ล.
ตู้พระไตรปิฎกแกะลายดอกไม้-สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎกชุด 45 เล่ม ราคา 9500 บาท
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก ลายดอกไม้ สลักทั้งหลัง 45ล.
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้-ลายเถาว์-สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
สำหรับพระไตรปิฎก45เล่มและส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง สลักลาย 91ล.
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก91เล่มภาษาไทย
สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ทั้งหลัง ประดับจั่วบน 91ล.
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ลวดลายทองสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ประดับลายทอง 91ล.
ตู้พระไตรปิฎก91เล่มไม้สักแท้ลายพื้นฐานสำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มราคา13000บาท
สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ ทั้งหลัง ทรงตรง 91ล.
ตู้พระไตรปิฎกลวดลายทอง-สีเขียวเข้ม-โกเมน-สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
ตู้พระไตรปิฎก สีน้ำตาล ประดับลายทอง ติดจั่วบน 91ล.
ตู้พระไตรปิฎกสูง188cm-สำหรับ91เล่มสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ ทรง ป้าน สูง 188 cm 91ล.
ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก91เล่มสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
ตู้พระไตรปิฎก สีแดง ประดับลายทอง ติดจั่วบน 91ล.
คัมภีร์พระมาลัย ราคา1500บาท กล่องบรรจุ1600บาทคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์-พร้อมหีบบรรจุคัมภีร์บาลี ใช้สำหรับสวดในวันพระใหญ่ในโบสถ์ทุกวันพระใหญ่ราคา2500บาท
คัมภีร์ แผ่นพับปาฏิโมกข์ พร้อมหีบบรรจุพระคัมภีร์
คัมภีร์พระมาลัยราคา1500บาทคัมภีร์พระมาลัยราคา1500บาท

คัมภีร์ใบลาน เทศน์มหาชาติ (ภาคอีสาน) ใบลานริมทอง พร้อมหีบบรรจุ 4000 บาท


-เชิญชวนร่วมถวาย-
คัมภีร์ใบลาน เทศน์มหาชาติ ธรรมวัตร ใบลานแท้ริมทอง พร้อมหีบ บรรจุพระคัมภีร์
ราคา 3700 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) 
  
ตู้บรรจุพระไตรปิฎกแก่นธรรมราคา5000บาท
พระไตรปิฎกแก่นธรรม(มจร)3000บาท+ตู้บรรจุลวดลายทองพิกุล5000บาท
พักไตรปิฎกแก่นธรรมราคา3300ตู้พระไตรปิฎกบรรจุลายฟักทอง-แดง5000
พระไตรปิฎกแก่นธรรม(มจร)3000บาท+ตู้บรรจุลวดลายทองหลากสี5000บาท
ตู้พระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมสีทองลวดลายทอง ราคา 5000 บาท โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์  http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com
ตู้พระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมสีทองลวดลายทอง ราคา 5000 บาท
 
 
 
แหล่งรวมหนังสือธรรมะมากที่สุด
แหล่งรวมหนังสือธรรมะ มากที่สุด บริการจัดส่งทั่วประเทศ ส่งถึงมือท่าน สะดวกรวดเร็ว ทันใจ
หนึ่งในโครงการของ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์

โทร. 02-482-7358, 087-696-7771, 086-461-8505, 085-819-4018, 081-347-2244, 081-4240781
ศูนย์หนังสือในเครือของ TRILAK GROUP
WWW.TRILAKBOOKS.COM

WWW.หนังสือพระไตรปิฎก.COM : WWW.ตู้พระไตรปิฎก.COM : WWW.ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา.COM : WWW.เสียงธรรม.COM

WWW.ร้านหนังสือธรรมะ.COM : WWW.พิมพ์หนังสือธรรมะ.COM

E-mail นี้ : สำหรับใช้ส่งข้อความ รายชื่อ ส่วนแทรก หรือ ข้อความชิ้นงานต่างๆ และส่งข้อความสำหรับสอบถามข้อมูลต่างๆ ทุกชนิด.
แนะนำเรื่องการสั่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ซึ่งจำเป็นต้องสั่งทาง E-MAIL เป็นสำคัญ แนะนำให้สั่งเป็นขั้นตอนดังนี้
*****************************************

1.จาก// ชื่อผู้สั่งซื้อ + เบอร์โทรศัพท์ (เป็นไปได้ 2 หมายเลข)
2. สั่ง หนังสือพระไตรปิฎก ชุดใด?
3. ตู้พระไตรปิฎก ชื่อแบบ และแจ้งราคาตู้ ?
4. ในกรณีมีรายชื่อแทรกในหนังสือ แนบไฟล์ เอกสาร หรือ พิมพ์มาทางจดหมาย
5. ในกรณีมีรายชื่อ ทำป้ายติดหน้าตู้พระไตรปิฎก ให้ แนบไฟล์เอกสาร หรือพิมพ์แจ้งทางจดหมาย
DOC XLSX INDTEXTJPEG,TIFFZIP,RAR,PDF

6. แจ้งที่อยู่ปลายทาง วัด / หรือที่อยู่ปกติ (แบบไปรษณีย์) + เบอร์โทรศัพท์ ปลายทาง (ผู้รับหนังสือและตู้)
หรือ (ผู้ที่สามารถ บอกเส้นทาง เพื่อก่อนที่บริษัทจัดส่งจะเดินทางไปถึง จะได้สอบถามเส้นทาง เพื่อให้มาถึงยังที่หมายได้ถูกต้อง

((((บังคับ// ให้แจ้ง อย่างน้อย 2 หมายเลข หรือ 2 ชื่อผู้ติดต่อได้ ที่ปลายทาง เพื่อให้แน่ใจว่า จะสามารถรับโทรศัพท์ได้เมื่อขนส่งเดินทางจะถึงที่หมายแล้ว )))
ศูนย์จำหน่ายตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ
จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-พิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์ราคาถูก-ส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ
ท่านที่ประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือะรรมะที่ดีและมีคุณภาพ เป็นที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี หรือจัดแจกเป็นธรรมทาน และธรรมบรรณาการ
โปรดติดต่อที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ (ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน) ตั้งอยู่ เลขที่ 19/5 ม3. ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ตั้งอยู่ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม (ติดวัดญาณเวศกวัน (ใกล้พุทธมณฑลสถาน องค์พระ))
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง .086-461-8505, 087-696-7771, 085-819-4018, 081-424-0781, 02-482-7358 **สังเกตุ**
ให้ผ่านหน้าประตูทางเข้าวัดญาณเวศกวัน เจอแยกเลี้ยวซ้าย ก็จักถึงศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์เลย
ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ . . . มุ่ ง เ ผ ย เ เ พ ร่ . . . พ ร ะ ธ ร ร ม . . . ใ ห้ อ ยู่ คู่ โ ล ก
................................................