วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิธีสั่งซื้อ พระไตรปิฎก

จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com

หนังสือพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกใส่รายนามผู้ร่วมถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎกการชำระเงินค่าหนังสือและตู้พระไตรปิฎกการจัดส่งพระไตรปิฎก
หน้าแรกของศูนย์หนังสือธรรมะรายการหนังสือธรรมะรายการซีดีธรรมะซีดีสวดมนต์ศูนย์จัดส่งเบาะรองนั่งสมาธิพระพุทธรูปศิลาทราย พระหันได้ พระพุทธรูปฐานหมุน  และงานพุทธศิลป์
รายการซีดีธรรมะบรรยาย
 
วิธีสั่งซื้อหนังสือและตู้พระไตรปิฎก
วิธีการ สั่ง ซื้อ หนังสือพระไตรปิฎก และ/หรือ ตู้พระไตรปิฎก
การสั่งซื้อหนังสือพระไตรปิฎก และ ตู้พระไตรปิฎก เพื่อให้ส่งไปยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตามความประสงค์ของ ผู้สั่งซื้อ
สามารถ ส่งได้ทั่วประเทศ ไม่ว่า จะเป็นที่วัด เพื่อให้ศูนย์หนังสือ นำตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ไปส่ง ให้ถึงที่วัดก่อน แล้ว ผู้ซื้อ ค่อยเดินทางไปถวาย
หรือสั่งให้ส่งไปที่บ้าน ร้านค้า ของผู้สั่งซื้อ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน และสามารถทำได้ดังนี้


1. แจ้งชื่อ ผู้สั่งซื้อ + เบอร์โทรศัพท์
2. แจ้งชื่อ ชุดหนังสือพระไตรปิฎก ที่ต้องการ
3. แจ้ง แบบ ตู้พระไตรปิฎก พร้อมทั้งราคา ของตู้พระไตรปิฎก
4. หากมีรายชื่อผู้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก สามารถ แนบ ไฟล์ มาได้ในคราวเดียวกัน หรือ พิมพ์มาในจดหมายได้เลย
5. กรณี มีการจัดทำป้าย อลูมิเนียม หรือ ป้ายทองเหลือง ให้แจ้ง มาได้ ในจดหมายด้วยเช่นเดียวกัน
6. แจ้งที่อยู่ ที่หมายปลายทาง ที่จะให้จัดส่ง หนังสือ และตู้พระไตรปิฎก ว่าจะให้ส่งไปที่ใด ( เขียนที่อยู่แบบ ไปรษณีย์ )
- พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับ 2 หมายเลข เป็นอย่างต่ำ
- กรณี จัดส่งไปที่วัด ต้อง แจ้งกับทางวัดให้เรียบร้อย พร้อม แจ้งเบอร์โทร ของผู้รับ ที่วัด เช่น ชื่อพระ หรือ ชื่อบุคคลธรรมดา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 2 หมายเลขเป็นอย่างต่ำ
- การแจ้ง เบอร์โทรศัพท์ 2 หมายเลขเป็นอย่างต่ำ เป็นเรื่อง จำเป็น เพราะ บริษัทขนส่ง จะต้องโทรไปสอบถามเส้นทาง เพื่อไปให้ถึงปลายทาง ได้

7. ระบุช่วง วันที่จะใช้งาน หรือวันที่ถวาย ด้วยก็จะเป็นการดี เพราะว่า ศูนย์หนังสือ จะได้ ประมาณวันให้ถึงที่วัดได้ก่อน วันที่ผู้สั่งซื้อจะใช้งานจริง

8. ส่ง จดหมายมาที่ trilak_books@yahoo.com
9. เมื่อส่งจดหมายแล้ว ให้โทรแจ้งที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ว่าได้ทำการส่งจดหมายแล้ว เพื่อให้ศูนย์ได้เช็คจดหมายได้ทันเวลา
เพื่อศูนย์หนังสือ จะได้แจ้ง ค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง ตัวอย่างส่วนแทรกรายชื่อ กลับไปให้ ตรวจทานก่อนพิมพ์จริงโดยเร็ว
- 02-482-7358
- 0897-696-7771
- 086-461-8505
- 085-819-4018

10. หากจะมารับ หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก เอง ให้แจ้ง วันที่จะมารับ เพื่อศูนย์จะได้เตรียม หนังสือและตู้พระไตรปิฎก ให้เสร็จก่อนที่ลูกค้าจะมาถึง

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์จำหน่ายพระไตรปิฎก ใหญ่ที่สุด

จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com

 
ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์
กลับไปที่หน้าแรกของศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาเชิญชวนเยี่ยมชมศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก และ สื่อธรรมะ จัดส่งทั่วประเทศ (คลิ๊กที่ข้อความนี้)
หน้าแรกของศูนย์หนังสือธรรมะรายการหนังสือธรรมะรายการซีดีธรรมะซีดีสวดมนต์ศูนย์จัดส่งเบาะรองนั่งสมาธิพระพุทธรูปศิลาทราย พระหันได้ พระพุทธรูปฐานหมุน  และงานพุทธศิลป์
หนังสือพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกใส่รายนามผู้ร่วมถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎกการชำระเงินค่าหนังสือและตู้พระไตรปิฎกการจัดส่งพระไตรปิฎก
วิธีสั่งซื้อหนังสือและตู้พระไตรปิฎกวิธีสั่งซื้อหนังสือธรรมะเพื่อแจกในงาน
ตัวอย่าง การเขียนข้อความงานฌาปนกิจฯในหนังสือเพื่อแจกตัวอย่าง การเขียน ข้อความแทรก งานพระราชทานเพลิงศพ
ตัวอย่างป้ายทองเหลือง/ป้ายอะลูมิเนียมสำหรับติดที่ตู้พระไตรปิฎก
ตัวอย่างป้ายทองเหลือง/ป้ายอะลูมิเนียม/สำหรับติดที่ตู้พระไตรปิฎก
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองลวดลายทอง ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย มหาจุฬาฯ
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองลวดลายทอง ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดส่งทั่วประเทศ (ยังไม่คิดค่าจัดส่ง)


ใหม่สุด ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก ทรงสี่เหลียมคางหมู สำหรับพระไตรปิฎก 45 เล่ม ประดับลวดลายทอง
-ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมู- สร้างจากไม้สักทั้งหลัง-ประดับลวดลายทอง--สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม-
หรือ-หนังสือพระไตรปิฎก100เล่ม ฉบับ ส.ธรรมภักดี- ราคา12000บาท - (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
 trilak_books@yahoo.com
รายการซีดีธรรมะบรรยาย
พิมพ์หนังสือธรรมะอุปปาตะสันติ(มหาสันติงหลวง)นวโกวาท โดยมหามกุฏราชวิทยาลัย ราคาเล่มละ30บาทภิกขุบาลีปาฏิโมกข์โดยมหามกุฏราคา25บาทมิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย
คู่มือศาสนพิธีโดยมหามกุฏราชวิทยาลัยราคา15บาทหนังสือธรรมะเรื่อง"ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก"โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ขนาด 14.5*21cm
คุณบิดามารดา สุดพรรณามหาศาลหนังสือธรรมะ เรื่อง พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์คัมภีร์อุปปาตะสันติ,มหาสันติงหลวง-ราคาเล่มละ30บาท-พรตลอดปีชีวิตดีตลอดไป โดย พระพรหมคุณาภรณ์

อ่าน : วิธีสร้างบุญบารมี

อ่าน : ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก
  
พระไตรปิฎก ฉบับ สำหรับประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ดาวน์โหลด พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน
(สามารถ คลิ๊กที่รูปภาพเพื่ออ่าน ห้ามจำหน่าย) trilak_books@yahoo.com
ยาระงับสรรพโรค โดยหลวงพ่อพุทธทาส ราคาเล่มละ 20 บาท พิมพ์ใหม่
ใหม่ " วิธีสร้างบุญบารมี " พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ จัดส่งพร้อมกันทั่วประเทศ  19/12/56 นี้ สามารถสั่งจองหนังสือ หรือ ส่งรายชื่อร่วมจัดพิมพ์
พร้อมจำนวนพิมพ์ได้ที่ trilak_books@yahoo.com (แจ้งหัว mail "สั่งพิมพ์วิธีสร้างบุญบารมี" )  (ใช้เวลาส่ง 2-3 วันถึงที่หมาย)

 วิธีสร้างบุญบารมี
(สถานะ : หนังสือวิธีสร้างบุญฯ กำลังอยู่ในช่วงจัดพิมพ์ แล้วเสร็จและพร้อมส่ง 19/12/56 นี้) trilak_books@yahoo.com


หนังสือธรรมะเรื่อง"ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก"โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ขนาด 14.5*21cm
หนังสือธรรมะเรื่อง"ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก"โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ขนาด 14.5*21cm
ปกอ่อน จำนวน 16 หน้า ราคาเล่มละ 15 บาท จัดส่งทั่วประเทศ ( ร่วมจัดพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ โดยส่ง เมล์แจ้งที่อยู่จำนวนเล่ม
หรือ สามารถจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ ร่วมจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ มาที่ trilak_books@yahoo.com โทร.02-482-7358 , 087-696-7771)
..........................................................................................

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com

ศูนย์จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-ชุดพระไตรปิฎก-พร้อมหนังสือธรรมะบริการจัดส่งทั่วประเทศ
กลับไปที่หน้าแรกของศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา
หนังสือพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกใส่รายนามผู้ร่วมถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎกการชำระเงินค่าหนังสือและตู้พระไตรปิฎกการจัดส่งพระไตรปิฎก
 
รายการซีดีธรรมะบรรยาย


ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก จำนวน 45 เล่ม 100 เล่ม (ส.ธรรมภักดี)

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก สีเขียวเข้มลวดลายทอง ทรงป้าน (ราคา 8500 บาท) (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

หนึ่งในโครงการของศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ (ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน) www.trilakbooks.com บริการจัดส่งสื่อธรรมะทั่วประเทศ
โดยศูนย์เผยแพร่หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ มุ่งเน้น การจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก และ ตู้พระไตรปิฎก ทุกแบบ ทุกประเภท : ที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบันของสยามประเทศ
โดยบริการจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎก และผลิตภัณฑ์ธรรมะ หนังสือธรรมะ ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ และ เป็นที่ไว้วางในจากมูลนิธิเผยแพร่พระไตรปิฎกได้
เป็นอย่างดี เนื่องจาก ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ได้เผยแพร่ ในราคา มูลนิธิ มุ่งหวัง มหากุศลเป็นกำไร : เพื่อให้เป็นราคาหนึ่งเดียวกับทูกมูลนิธิ ที่จัดพิมพ์นั้นๆ

** หากสาธุชนท่านใดประสงค์ จะร่วมถวายพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก **

รวมทั้งหนังสือธรรมะและซีดีธรรมะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา : หรือ จัดพิมพ์หนังสือ ธรรมะเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 
โปรดติดต่อที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ โทร. 02-482-7358, 087-696-7771, 086-461-8505, 085-819-4018

โครงการเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกนี้ เป็นหนึ่งในเครือเดียวกันกับศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์
หากท่านใดประสงค์ที่จะเลือกหาหนังสือธรรมะอื่นๆ นอกเหนือจากพระไตรปิฎก สามารถเข้าไปเลือกหาหนังสือธรรมะจำนวนนับพันรายการได้ที่
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ (ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน)
ศูนย์จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะนับพันรายการ
 
ศูนย์หนังสือในเครือของ TRILAK GROUP
WWW.TRILAKBOOKS.COM

WWW.หนังสือพระไตรปิฎก.COM : WWW.ตู้พระไตรปิฎก.COM : WWW.ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา.COM : WWW.เสียงธรรม.COM

WWW.ร้านหนังสือธรรมะ.COM : WWW.พิมพ์หนังสือธรรมะ.COM
E-mail นี้ สำหรับใช้ส่งข้อความ lรายชื่อ ส่วนแทรก หรือ ข้อความชิ้นงานต่างๆ และส่งข้อความสำหรับสอบถามข้อมูลต่างๆ ทุกชนิด.

DOC XLSX INDTEXTJPEG,TIFFZIP,RAR,PDF
จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-พิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์ราคาถูก-ส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ
ท่านที่ประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือะรรมะที่ดีและมีคุณภาพ เป็นที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี หรือจัดแจกเป็นธรรมทาน และธรรมบรรณาการ
โปรดติดต่อที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ (ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน) ตั้งอยู่ เลขที่ 19/5 ม3. ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ตั้งอยู่ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม (ติดวัดญาณเวศกวัน (ใกล้พุทธมณฑลสถาน องค์พระ))
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง .086-461-8505, 087-696-7771, 085-819-4018, 081-424-0781, 02-482-7358 **สังเกตุ**
ให้ผ่านหน้าประตูทางเข้าวัดญาณเวศกวัน เจอแยกเลี้ยวซ้าย ก็จักถึงศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์เลย
ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ . . . มุ่ ง เ ผ ย เ เ พ ร่ . . . พ ร ะ ธ ร ร ม . . . ใ ห้ อ ยู่ คู่ โ ล ก